0986.011.011

5 mẫu Đồng hồ Omega ưu tiên thu mua trong T9.2018