0986.011.011

Đánh giá tàu ngầm Rolex Subrediner 116610LV