0986.011.011

Đồng hồ Longines đã qua sử dụng giá tốt