Kỳ Duyên tay chơi Đồng hồ hiệu thực thụ trong giới showbiz