Tag - Bánh xe cân bằng

Chức năng Bánh xe cân bằng trong bộ máy đồng hồ

Bánh xe cân bằng Balance Wheel Bộ máy đồng hồ được cấu tạo nên bằng nhiều bộ phận, mỗi bộ phận đều có một chức năng riêng, quan trọng nhất là bộ chuyển động, nó giúp cho bộ máy hoạt động chính xác. Trong bộ chuyển động thì bánh xe cân bằng chính là bộ phận quan trọng nhất của bộ máy đồng hồ. Trong bộ máy đồng hồ, mỗi một chi tiết đều có nhiệm vụ riêng biệt trên bộ máy đó, bộ dao động chính là bộ phận quan...

.
.
.
.
error: