Tag - Đồng hồ Carbon

30 Chiếc đồng hồ Carbon tốt nhất ở mọi mức giá năm 2023

Khi nói đến đồng hồ, việc lựa chọn chất liệu có ý nghĩa to lớn đối với nhiều nhà sưu tập. Trong khi đồng hồ thép tiếp tục thống trị thị trường, chúng ta đang chứng kiến sự trỗi dậy trở lại về mức độ phổ biến của các vật liệu thay thế như gốm và titan. Tuy nhiên, có một vật liệu thường không được chú ý nhưng đang được chú ý trong thời gian gần đây, Carbon. Đồng hồ...