Tag - Giá bán lẻ Rolex

Bảng giá bán lẻ đề xuất đồng hồ Rolex năm 2022

Trước năm 2020, Rolex đã thông báo sẽ tăng giá cho tất cả các mẫu đồng hồ của họ vào năm 2020. Mức tăng giá trung bình được ước tính là khoảng 7% trên tất cả các đồng hồ tính theo giá EUR, nhưng cuối cùng thì mức tăng giá thực tế đối với từng mẫu cụ thể phụ thuộc vào quốc gia và đồng nội tệ. Đây là bảng giá đồng hồ Rolex tính bằng EUR cho năm 2022 sau...

.
.
.
.
error: