Tag - Rolex Submariner Date

Lựa chọn Rolex Submariner Date hay Rolex Submariner No Date?

Lựa chọn đồng hồ Rolex Submariner Date hay Rolex Submariner No-Date? Đây là một câu hỏi nhận được rất nhiều ý kiến khi Rolex cho ra mắt phiên bản có ngày và không ngày. Cả hai phiên bản này tạo nên bộ đôi Submariner tiêu chuẩn trong bộ sưu tập đồng hồ của Rolex. Chúng tôi thường xuyên thấy những người đang tìm mua đồng hồ Rolex Submariner và xin lời khuyên trực tuyến về việc họ nên chọn Rolex Submariner...

.
.
.
.
error: