Mất bao lâu để làm ra một chiếc đồng hồ Rolex?

Cùng với câu hỏi Rolex đã tạo ra bao nhiêu đồng hồ mỗi năm, đây có lẽ là một trong những câu hỏi được quan tâm nhiều nhất về Rolex. Và đó là một câu hỏi rất thú vị vì thực tế Rolex là một công ty bí mật, họ không chia sẻ nhiều thông tin nội bộ với công chúng. Một lý do cho điều này có lẽ họ là công ty tư nhân, và thuộc sở hữu của...

Read more...