Tag - Vật liệu Bezel

Sự phát triển vật liệu sử dụng làm khung Bezel trên đồng hồ

Thay đổi tùy chọn vật liệu Bezel trong ngành công nghiệp đồng hồ Những tiến bộ trong công nghệ chắc chắn đã thúc đẩy sự tiện bộ trong ngành công nghiệp chế tạo đồng hồ hiện đại. Những khám phá mới này giúp cải thiện chức năng và thiết kế trên đồng hồ đeo tay. Trong thế kỷ vừa qua, đặc biệt, đã có sự quan tâm ngày càng tăng trong việc sử dụng và tạo ra các vật liệu mới....

.
.
.
.