0986.011.011

Điểm đặc biệt Đồng hồ Patek Philippe 5020