0986.011.011

2 Mẫu đồng hồ Chronoswiss ra mắt kỷ niểm 35 năm thành lập thương hiệu