0986.011.011

Chopard Happy Lady Diamonds Gold đồng hồ nữ siêu mỏng