0986.011.011

Đồng hồ G-Shock GD-400-3DR với những chức năng ấn tượng