0986.011.011

Lang Lang được Hublot mời tái ngộ khán giả Việt Nam sau 10 năm