0986.011.011

Magic Gold chất liệu vàng đặc biết của thương hiệu Hublot