0986.011.011

Đồng hồ Rolex đã qua sử dụng bán tại cửa hàng Lương Gia