Tag - Calibre 3135

Sự khác biệt giữa Rolex Calibre 3235 so với Calibre 3135

Nếu bạn theo sát với những lần ra mắt các phiên bản của Rolex, sẽ không có gì đắng ngạc nhiên bởi những thay đổi trong những năm gần đây, công ty đã phát hành các mẫu mới được trang bị một thế hệ chuyển động hoàn toàn mới. Một trong những bộ máy này là Calibre 3235, đây là bộ máy tự động được sản xuất hoàn toàn bởi Rolex. Với mỗi lần phát hành các phiên bản đồng...

Tìm hiểu bộ máy Rolex Calibre 3135

Rolex Caliber 3135 là bộ máy In-House lần đầu tiên xuất hiện trên thị trường vào năm 1988, đây là bộ máy Chronometer được chứng nhận với 31 chân kính Jewels, và được thử nghiệm với 5  5 vị trí và nhiệt độ khác nhau, Calibre 3135 có thời gian dự trữ năng lượng khoảng 2 ngày. Tuy nhiên, trên một số tài liệu trên các Website bán đồng hồ Rolex trực tuyến, họ đã làm tròn con số này...

.
.
.
.