Tag - Manual Wind

Hướng dẫn toàn diện về đồng hồ cơ lên dây cót thủ công

Với sự sẵn có của đồng hồ có các bộ máy thạch anh, tự động và thủ công, việc xác định loại nào phù hợp nhất với bạn có thể là một thách thức. Để hỗ trợ bạn điều hướng qua các tùy chọn và hiểu các đặc điểm độc đáo của chúng, chúng tôi đã tuyển chọn một danh sách đồng hồ lên dây cót bằng tay. Chuyển động lên dây cót bằng tay yêu cầu người đeo lên...