0986.011.011

Lịch sử huy hoàng của bộ máy ETA 7750 Chronograph