0986.011.011

Khám phá Chức năng lịch vạn niên trên đồng hồ cơ học