0986.011.011

Nguyên nhân đồng hồ cơ bị đứng và cách khắc phục