0986.011.011

Nhà máy sản xuất đồng hồ mới của IWC ở Shauffhausen