0986.011.011

Hỏi đáp về kiến thức đồng hồ đeo tay cùng Lương Gia