0986.011.011

Những mẫu Đồng hồ Omega nam làm bằng vàng đỏ