Tag - 216570

Hướng dẫn và đánh giá đồng hồ Rolex Explorer II tham chiếu 216570

Lần đầu tiên ra mắt vào năm 1971 như một chiếc đồng hồ được thiết kế đặc biệt cho những người thám hiểm hang động, Rolex Explorer II được tạo ra để bổ sung cho bộ sưu tập Explorer hiện có, chứ không phải là sự thay thế trực tiếp cho mẫu chỉ hiển thị thời gian đã tồn tại từ năm 1953. Thêm cả hai chức năng hiển thị ngày và kim 24 giờ bổ sung, Rolex Explorer II...

.
.
.
.