Tag - Đồng hồ Mặt số Pie Pan

Những mẫu đồng hồ với mặt số Pie Pan

Mặt số Pie Pan có thể làm cho bạn thích hoặc ghét nó, đây có thể là một đề tài tranh luận nếu được đưa ra đánh giá. Trong bài viết này hy vọng có thể làm thay đổi suy nghĩ của những người không mấy thiện cảm với những mẫu đồng hồ Rolex có thiết kế mặt số Pie Pan này. Mặt số Pie Pan là một kiểu mặt số của đồng hồ, đặc điểm của kiểu mặt này đó...

.
.
.
.
error: