Tag - Lịch sử Omega

Lịch sử phát triển thương hiệu đồng hồ Omega

Omega không chỉ là một trong những thương hiệu đồng hồ nổi bật nhất thế giới, mà còn là một trong những thương hiệu có ý nghĩa lịch sử nhất trong thế giới đồng hồ. Omega được biết đến là thương hiệu đồng hồ đầu tiên lên mặt trăng, và là chiếc đồng hồ chính thức của chương trình khám phá mặt trăng. Tuy nhiên, nó cũng là chiếc đồng hồ chính thức đầu tiên của Quân đội Hoa Kỳ...

.
.
.
.
error: Alert: Content selection is disabled!!