Thẻ bảo hành Rolex 2020

Thẻ bảo hành Rolex mới 2020

Trong thời gian gần đây, những suy đoán về một loại thẻ bảo hành Rolex mới đã được lưu hành. Có lẽ điều đó không gây ngạc nhiên vì đã nhiều năm kể từ khi Rolex thực hiện cập nhật cho thẻ. Đồng thời, các nhà sản xuất đồng hồ Thụy Sĩ khác đã đạt được tiến bộ lớn trong công nghệ thẻ bảo hành của họ, chưa kể chương trình Hublotista của Hublot với bảo hành được kích hoạt...

Read more...