0986.011.011

Yếu tố nào bạn quan tâm khi quyết định mua đồng hồ đã qua sử dụng?