0986.011.011

3 Mẫu đồng Cartier Tank có thiết kế độc đáo nhất