0986.011.011

Dây cót đồng hồ và tầm quan trọng trong chuyển động