Đồng hồ của tôi được xác thực như thế nào?

Hầu hết các thương hiệu đồng hồ sang trọng như Cartier, Patek Philippe hoặc Rolex đều có số sê-ri từ 4 đến 8 chữ số xác nhận tính xác thực của đồng hồ. Khi bạn bán chiếc đồng hồ sang trọng của mình những người thu mua đồng hồ sẽ tìm kiếm số serial này bằng cách tháo dây đeo ra khỏi vỏ và kiểm tra lugs ở phía sáu giờ của đồng hồ. Khi tính xác thực của đồng hồ được xác định, người mua sau đó sẽ kiểm tra ngày sản xuất, số mô hình, vật liệu và khả năng hoàn thiện trên chiếc đồng hồ đó.