Làm thế nào để tôi biết bạn không tráo đồng hồ của tôi?

.
.
.
.
error: Cảnh báo: Nội dung được bảo vệ !!