0986.011.011

Girard-Perregaux Neo-Tourbillon Three Bridges Skeleton