0986.011.011

Hộp đồng hồ – Thẻ bảo hành và giấy tờ liên quan có thật sự quan trọng?