0986.011.011

Kích thước của các mẫu đồng hồ Rolex