0986.011.011

Liệt kê số Serial Numbers và năm sản xuất của Rolex