0986.011.011

Lý do chú chó Snoopy có trên mặt đồng hồ Omega