0986.011.011

Swatch Group và Audemars Piguet phát minh dây cót không từ tính