0986.011.011

3 chiếc đồng hồ Rolex cần có trong bộ sưu tập