0986.011.011

Bộ máy sellita làn gió mới thay thế Eta trong đồng hồ thụy sĩ