0986.011.011

Đồng hồ quân đội Seiko 5 được ưu chuộng nhất hiện nay