0986.011.011

Hướng dẫn thay dây da cho đồng hồ kim loại