0986.011.011

Swatch Group tuyên bố không tham gia Baselworld kể từ năm 2019