0986.011.011

Đồng hồ Patek Philippe Nautilus 5724R-001 cảm hứng từ đại dương