0986.011.011

Rolex tham gia sản xuất đồng hồ Quartz