Tag - Avenger

Breitling Avenger Blackbird mẫu đồng hồ hiện đại trên Blackbird 1995

Trong những năm qua, Breitling đã phát hành một danh mục đồng hồ lớn, nhiều trong số đó xoay quanh lĩnh vực tiện ích và hàng không. Một trong những chiếc đồng hồ mang tính biểu tượng nhất của Breitling là Breitling Avenger Blackbird, được giới thiệu lần đầu tiên với tên gọi Breitling Chronomat Blackbird vào năm 1995. Cái tên "Blackbird" đã được chọn để tôn vinh chiếc Lockheed SR-71 "Blackbird", thậm chí ngày nay vẫn tiếp tục giữ...

.
.
.
.