Tag - Movement Automatic

Bộ máy đồng hồ cơ tự động và cơ chế hoạt động chung

Bộ máy chuyển động tự động và chuyển động thủ công sử dụng các cơ chế cơ bản giống nhau, dùng để đo và hiển thị thời gian. Sự khác biệt liên quan đến dây cót (mainspring) là gì? Trong bài viết này, chuyên gia cửa hàng đồng hồ hiệu Lương Gia sẽ xem xét kỹ hơn về cải tiến này, đồng thời giải thích cách thức hoạt động của nó.

Bộ máy cơ tự động ra đời khi nào?

Trước...