Tag - Rolex Calibre 3130

Tìm hiểu bộ máy Rolex Calibre 3130: Xem Hướng dẫn đầy đủ

Bộ máy Rolex Calibre 3130 là thế hệ thứ tư của gia đình Rolex Calibre 300. Đây là phiên bản đơn giản của bộ máy Rolex Calibre 3135 vì nó không có chức năng ngày, nhưng về cơ bản chúng giống hệt nhau. Bộ máy Rolex calibre 3130 đã được giới thiệu từ năm 2001 và được sử dụng trong một số mô hình khác nhau trong những năm qua. Đáng chú ý nhất có lẽ là Rolex Submariner gốm không...

.
.
.
.
error: